18. Ransve, Bjørn (1944-) Hode 1972

Vurdering NOK2000 – 3000