Garanti

GWPA innestår for katalogens utforming og riktighet. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for å undersøke objektets/objektenes tilstand. Eventuelle reklamasjoner må fremmes innen 30 dager etter auksjonen.

Beskrivelse av tilstand

Det som frembys på auksjonen vil normalt ha noe alder og i varierende grad bære preg av det. Verkene kan for eksempel være restaurert/dublert, ha skjolder, syreflekker, ikke syrefast bakpapp/passepartout etc. GWPA har ikke inspisert verkene ute av rammen, og beskriver følgelig ikke den tekniske tilstanden i katalogen. GWPA kan på forespørsel bekrefte/avkrefte svakheter/lyter/særtrekk som måtte fremkomme av fotoet i katalogen, men utarbeider ikke individuelle tilstandsrapporter. GWPA tilbyr seg, på forespørsel, å åpne verker med vurdering over kr. 20.000. Da det er anledning til å besiktige objektene før auksjonen, tar kjøperen selv ansvaret for å undersøke verkenes tilstand.

Budgivning

Kjøpere må registrere seg med fullt navn, adresse, e-post og mobilnummer før de avgir bud. Registrering under innlogging øverst i høyre hjørne. Vi gjør oppmerksom på at alle bud er bindende. 

Etter kjøper har lagt inn sitt maksbud vil auksjonssystemet automatisk by på vegne av kjøper. Ved to like maksbud på samme objekt, prefereres det maksbud som ble innlevert først.

Kjøper som leder budrunden, vil befinne seg øverst i auksjonshistorikken. Ved overbud, vil du bli varslet om dette på e-post.

NB! Husk å oppdatere

Når auksjonen avsluttes må du oppdatere nettleseren umiddelbart og se i auksjonshistorikken om du har blitt overbutt. Dette fordi tiden blir forlenget dersom noen har budt i løpet av de siste fem minutter av auksjonen. Budene oppdateres automatisk, men det kan ta ca. 30 sekunder før det er oppdatert. 

Faste intervaller for budgivning på nettauksjon

Ved verdivurdering opp til NOK 1.000, økes hvert bud med NOK 100

Ved verdivurdering mellom NOK 1.000 og NOK 5.000, økes hvert bud med NOK 200

Ved verdivurdering mellom NOK 5.000 og NOK 20.000, økes hvert bud med NOK 500

Ved verdivurdering mellom NOK 20.000 og NOK 40.000, økes hvert bud med NOK 1.000

Ved verdivurdering mellom NOK 40.000 og NOK 100.000, økes hvert bud med NOK 2.000

Ved verdivurdering mellom NOK 100.000 og NOK 200.000, økes hvert bud med NOK 5.000

Omkostninger

På tilslagssummen kommer 25% omkostninger på alle objekter. Dette inkluderer salær, mva og Kunstavgiften.

Betaling og henting

Kjøpere vil motta faktura på mail to arbeidsdager etter auksjonen er avsluttet. Det er 8 dagers frist for betaling av objektene. Henting av gjenstandene må skje senest 12 dager etter auksjonen. Betaling må fremkomme på vår klientkonto før objektene kan utleveres. Dersom du ikke kan hente det selv, ta kontakt med oss slik at vi kan bistå med pakking og forsendelse. Fraktomkostninger og håndteringsgebyr vil påløpe.

Forbehold om teknisk svikt

Det legges stor vekt på at auksjonssystemet skal være driftssikkert og pålitelig. Vi utelukker likevel ikke at teknisk svikt kan forekomme og hindre auksjonen i å forløpe som forventet. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å stanse en pågående auksjon, midlertidig eller permanent. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere en avsluttet auksjon selv om en kjøper har fått melding om tilslag på et objekt, uten at dette medfører ansvar for oss. Erfaringsmessig kan det være stor pågang ved auksjonsavslutning. GWPA fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av dette. Vi anbefaler at maksbudet legges inn i god tid før auksjonsavslutning.

Med forbehold om mulige feil.